Deventer blijft investeren

Het college biedt u de begroting 2021-2024 aan. Zoals alle gemeenten in Nederland, wordt Deventer geconfronteerd met de gevolgen van de coronapandemie. Het is een bijzonder begrotingsjaar zonder Voorjaarsnota en met veel onzekerheden voor de toekomst, en dus ook voor onze begroting. Zeker nu een tweede golf in aantocht lijkt, is het beeld voor de komende jaren onzeker.

Zoals met uw raad besproken zet dit college alle zeilen bij om de gevolgen van de coronapandemie te bestrijden. We ondersteunen maatschappelijke organisaties gelieerd aan de gemeente bijvoorbeeld de Deventer Schouwburg en sportverenigingen. Daarnaast is er €200.000 voor het Corona Initiatief Fonds voor gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan de gastvrije stad en dorpen.

De gemeente bruist van activiteit, er worden volop woningen gebouwd, het nieuwe theater Mimik is geopend, we werken hard aan de energietransitie en doen er met ondernemers en het onderwijs alles aan om de economie van Deventer vitaal te houden. Ook onze financiële positie als gemeente is gezond.

De voorziene verlaging van de Rijksbijdrage schuift op naar 2022 vanwege het coronasteunpakket in 2020 en 2021. Dit maakt het mede mogelijk dat we kunnen investeren ook al is er weinig ruimte voor nieuw beleid. We investeren in het Oranjekwartier, een wijk die met onze steun en die van partners zoals de wooncorporaties weer nieuw perspectief kan krijgen. En we kunnen investeren in de nieuwe VMBO-school en sporthal in Keizerslanden en een sporthal in Bathmen. Investeren in jeugd en gezondheid maakt Deventer sterker in de toekomst.

Net als andere gemeenten zijn we in de afgelopen jaren geconfronteerd met extra taken vanuit het Rijk waarbij onvoldoende budget beschikbaar werd gesteld. We zien dit nu opnieuw gebeuren bij de extra taken in het kader van het klimaatakkoord. Deze werkwijze vanuit het Rijk is niet houdbaar. Deventer wil de noodzakelijke maatregelen uitvoeren, juist in de huidige tijd. Voor deze begroting betekent dit dat we de raad nu voorstellen om een fors beslag te leggen op onze reserves.

Deventer houdt een structureel sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen. We doen wat we kunnen voor de gevolgen van corona op de korte termijn en voor de lange termijn door te blijven investeren.

Liesbeth Grijsen

Wethouder Financiën