Het afgelopen jaar heeft de mondiale uitbraak van corona een enorme impact gehad, ook op Deventer. Naast de gezondheidsgevolgen worden de financiële effecten op onze inwoners, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en gemeente zichtbaar. Dit betreffen effecten voor de korte en de langere termijn. Het goed blijven zorgen voor onze inwoners, instellingen en bedrijfsleven staat voor ons voorop! Het college ziet dat er nog veel onzekerheden zijn en dat het maken van keuzes in de meerjarenbegroting veel aandacht vraagt van raad en college. We hebben in Deventer nog steeds een financieel gezonde en solide begroting, maar eveneens hebben we te maken met veel onzekerheden en grote effecten van corona op onze samenleving. Juist nu is het van belang om goede keuzes te maken in de verdeling van de schaarse middelen die we hebben om te investeren in de Deventer samenleving.

De maatschappelijke ontwikkelingen (digitalisering) gaan zo snel dat traditionele functies vervagen. Binnensteden moeten een transitie door maken door retail vierkante meters her te bestemmen. Nieuwe bedrijven komen snel op en de behoefte aan transformatie van werklocaties nemen toe. Het onderscheid tussen wonen, werken en verblijven wordt steeds lastiger aan te geven. In het buitengebied speelt zich een discussie af over ruimtegebruik. Voor landbouw, natuur en landschap, woningbouw en energietransitie.

Alleen een sterk Deventer kan écht sociaal en duurzaam zijn en zich blijvend economisch ontwikkelen. We hebben het voorrecht om in één van de oudste en mooiste steden van Nederland te wonen. Getransformeerde en te transformeren (oude) industriële locaties liggen nabij de binnenstad. Langs de Centrum-as clusteren zich de kennisintensieve bedrijven. Een stad die mede zo mooi kan zijn door de onmisbare combinatie met de omliggende dorpen en ommelanden, die Deventer een lommerrijk, groen aanzien geven. Dat maakt Deventer aantrekkelijk als woon- en werkstad voor iedereen. Wij kunnen ons echter specifiek onderscheiden bij de doelgroep creatieve stedelingen. Onze bedrijven en maatschappelijk-culturele instelling hebben deze doelgroep hard nodig; daarnaast hebben wij deze doelgroep veel te bieden als gemeente.

In deze begroting zijn onze beleidsvoornemens en financiële voorstellen opgenomen. Uitgangspunt daarin is dat we onze processen verder optimaliseren, waarmee we onze dienstverlening aan de Deventer inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven verder versterken met buurtgericht werken, preventie, digitalisering en innovatie. Daar zit onze kracht. Dit draagt bij aan een gezonde en solide begroting en creëert maximale mogelijkheden om te investeren in de Deventer samenleving aan de hand van onze strategische ambities op de energietransitie en groeimogelijkheden als aantrekkelijke woon-en werkstad voor creatieve stedelingen.