Documentnaam

Bestandsgrootte

Openen

Bijlage 1 - Resultaatbestemming

280 Kb

Resultaatbestemming

Bijlage 2 - Staat van reserves en voorzieningen

214 Kb

Staat van reserves en voorzieningen

Bijlage 3 - Overzicht van baten en lasten

217 Kb

Overzicht van baten en lasten

Bijlage 4 - Onderbouwingen en uitgangspunten

142 Kb

Onderbouwingen en uitgangspunten

Bijlage 5 - Algemene uitkering

274 Kb

Algemene uitkering

Bijlage 6 - Staat van incidentele baten en lasten

241 Kb

Staat van incidentele baten en lasten

Bijlage 7 - Staat van subsidies

334 Kb

Staat van subsidies

Bijlage 8 - Taakveldenmatrix

322 Kb

Taakveldenmatrix

Bijlage 9 - Afkortingen en begripsbepalingen

213 Kb

Afkortingen en begripsbepalingen

Bijlage 10 - Boekwerk Programmabegroting

 6435 Kb

Boekwerk Programmabegroting