Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kerncijfers openbare ruimte.

Taakveld en categorie

Element

Aantal

Eenheid

Verkeer en vervoer

Straten, wegen, pleinen

Verharding

531

ha

Kunstwerken

124

st

Straatreiniging

Verharding

506

ha

Groen

650

ha

Openbare verlichting

Lichtmasten

 18.500

st

Lichtarmaturen

18.680

st

Verkeerstechniek

VRI

50

st

Beweegbare objecten

4

st

Civieltechnische kunstwerken

Bruggen

160

st

Tunnels

6

st

Viaducten

12

st

Kade

1.200

m1

Sluiscomplex

1

st

Parkeren

Parkeerplaatsen

2.200

st

Parkeergarages

4

st

Fietsenstalling

2

st

Economische havens en waterwegen

Ligplaatsen

53

st

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groen

Groen en natuur

650

ha

Bomen

70.000

st

Bermen

127

ha

Speelgelegenheden

Speelplekken

328

st

Riolering

Riolering

789

km

Kunstwerken

905

st

Aansluitingen

44.910

st

Begraafplaatsen en crematoria

Begraafplaatsen

5

st