Reserve Onroerende Zaken

De omvang van de ROZ is per 1-1-2020 €1,2 miljoen. De ROZ is een egalisatiereserve waar jaarlijks het exploitatieresultaat van het taakveld  "0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden" mee wordt verrekend. Het structurele exploitatieresultaat is nog steeds negatief, dat jaarlijks wordt goedgemaakt door eenmalige verkoopresultaten. Wij verwachten komende jaren verschillende panden te kunnen verkopen (of te herontwikkelen) met een positief verkoopresultaat. Dit leidt tot eenmalige stortingen in de reserve, waarmee het negatieve exploitatieresultaat opgevangen kan worden. Tegelijkertijd zal door verkopen het structurele exploitatieresultaat van het taakveld "0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden" verbeteren. Hierin zit op termijn wel een risico dat niet het gehele negatieve exploitatieresultaat opgelost kan worden.